За публикуването на лични невмени текстове

Братя и сестри, които набирате невми!

Тези от вас, които желаят да споделят набраните песнопения и да ги направят общо достояние, трябва първо да се регистрират, след това да ми изпратят името, с което са се регистрирали и кратки данни за себе си и за това, над което работят в момента. След това ще бъде създадена отделна папка, в която ще могат да качват свои материали само тези, които са се регистрирали по гореописания начин. Невмите се публикуват в pdf, а песнопенията в mp3.

Желанието на моето сърце е чрез този сайт да можем да обменяме новонабрани песнопения и да координираме действията си, за да не пишем едни и същи неща.