Служба на св. Спиридон

Понеже мнозина от България са искали такава служба от Зограф, с радост ви уведомявам, че тя е вече набрана наново и достъпна за всички, които обичат великия светител Спиридон.